Open and transparent price,win the trust of customers!
Good aluminum ingot,good crystallization

Price of aluminium alloy ingots

Tax included Unit:Yuan per ton
More+
  Name of product Today Yesterday UP or DN Date Chart Historical Contact

aluminum ingot

Manager Yu: 19307019698

Chen Jinyu  : 18807013368

Wu hao       : 18707010988

Duan Haiwei: 18170150739

Wei Junpei  : 18807018969

Wan li'e      : 15207017866

Hu Zhibin    : 15207017999
Jiang Fuling: 18707015318

Wu Xuebing: 15107017888

jinyanping:15107012626(taizhou)

Tel: 0701-5386189

 

Price of aluminum rod

Tax included Unit:Yuan per ton
More+
  Name of product Today Yesterday UP or DN Date Chart Historical Contact

Aluminum rod

 • Level 1 aluminum rod(Fe<0.25) 21040 20880 160 2024-05-28 Historical
 • Level 2 aluminum rod(Fe0.25~0.35) 20940 20780 160 2024-05-28 Historical
 • Level 3 aluminum rod(Fe>0.35) 20640 20480 160 2024-05-28 Historical

Manager Yu: 19307019698

 

Price of copper material items

Tax included Unit:Yuan per ton
More+
  Name of product Today Yesterday UP or DN Date Chart Historical Contact

Copper bar

 • T3 copper rod 82600 82100 500 2024-05-28 Historical
 • T3 copper bar 83600 83100 500 2024-05-28 Historical
 • T3 tnned copper bar 84200 83700 500 2024-05-28 Historical
 • Anaerobic copper rods 83900 83400 500 2024-05-28 Historical
 • T2 copper bars(copper rods) 84900 84400 500 2024-05-28 Historical
 • T2 tinned copper bar 85500 85000 500 2024-05-28 Historical
 • Shaped copper bars 85900 85400 500 2024-05-28 Historical
 • T1 copper bar 85400 84900 500 2024-05-28 Historical

Phosphor copper ball

 • Microcrystalline phosphor copper ball 84800 84300 500 2024-05-28 Historical
 • Anode phosphor copper ball 84400 83900 500 2024-05-28 Historical
 • Secondary anode copper phosphate ball 84100 83600 500 2024-05-28 Historical

Copper strip

 • Bus bar (width ≤ 120mm, thickness 3-5 mm) 86090 85310 780 2024-05-28 Historical
 • Bus bar (width >120mm, thickness 3-5 mm) 86490 85710 780 2024-05-28 Historical
 • Copper plate (thickness ≥ 16mm) 86290 85510 780 2024-05-28 Historical
 • Copper strip(thickness 1~5mm) 86890 86110 780 2024-05-28 Historical
 • Copper strip (thickness 0.5 ~ 0.9mm) 87090 86310 780 2024-05-28 Historical
 • Copper strip (thickness 0.1 ~ 0.4mm) 87290 86510 780 2024-05-28 Historical
 • Fireproof cable copper strip 87590 86810 780 2024-05-28 Historical

brass

 • National standard of brass rod HPb59-1 54000 54100 -100 2024-05-28 Historical
 • Enterprise standard of brass rodHPb59-1 52700 52800 -100 2024-05-28 Historical
 • Brass Bar Hpb57-3 51400 51500 -100 2024-05-28 Historical
 • Brass Bar Hpb56-4 51100 51200 -100 2024-05-28 Historical
 • Brass Bar Hpb55-4 50800 50900 -100 2024-05-28 Historical
 • Brass Bar Hpb54-4 50500 50600 -100 2024-05-28 Historical
 • Brass empty pipe 51700 51800 -100 2024-05-28 Historical
 • Hexagonal hollow pipe 51900 52000 -100 2024-05-28 Historical

Director of Copper Sales:18007010558

Manager Yang Zhenyu: 18807010029

Manager Chen Min: 18807011828

Manager Zhu Mengfei: 15207017888

Tel / Fax: 0701-5386189

Jiangsu Xuzhou Sales Department:
Manager Zou: 18807012898
Tel/Fax: 0510-87200228
Address: Youxin Intelligent Equipment (Workshop 1), Jiawang District, Xuzhou City, Jiangsu Province
Zhejiang Taizhou Sales Department:

Manager Jin: 15107012626
Address: No. 988 Haifeng Road, Binhai Industrial Zone, Taizhou City
Ningbo Store, Zhejiang:
Manager Chen: 19807010099
Address: 1037 Cihai North Road, Zhenhai District, Ningbo City
Yangzhou Sales Department:
Manager Shao: 13607012086
Address: No. 8 Chenxing Road, Chengbei Industrial Park, Jiangdu District, Yangzhou City
Zhejiang Yueqing:

Manager Peng: 13587755131
Tel / Fax: 0577-62736890
Jiangsu Suzhou:
Manager Cheng: 18351118958

Tel / Fax: 0512-65386005

Jiangsu Yixing:
Manager zou:18807012898
Tel / Fax:0510-87200228

Jiangsu Nanjing:
Manager Peng:18807018798
Tel / Fax:0510-87200228

Jiangsu Yangzhong:
Manager Li: 18870180909
Tel / Fax: 0511-88212618

Guangdong Dongguan:
Manager Zong: 18819106196
Tel / Fax: 0769-85350206
Guangdong Foshan and Hunan Changsha:

Manager Yu: 18819106901

Wuhan:

Manager Zhang:15107016586 

Price of aluminum products

Tax included Unit:Yuan per ton
More+
  Name of product Today Yesterday UP or DN Date Chart Historical Contact

Aluminum profile

 • Extruded preform 23790 23620 170 2024-05-28 Historical
 • Spray 24420 24250 170 2024-05-28 Historical
 • Non standard spraying 24000 23830 170 2024-05-28 Historical
 • White electrophoresis, champagne electrophoresis 26120 25950 170 2024-05-28 Historical
 • Oxidation 24850 24680 170 2024-05-28 Historical
 • Golden yellow electrophoresis 26540 26370 170 2024-05-28 Historical
 • Red copper electrophoresis 27390 27220 170 2024-05-28 Historical
 • Black pearl 27390 27220 170 2024-05-28 Historical
 • Sprayed wood grain 26970 26800 170 2024-05-28 Historical
 • Crystal swimming wood grain 29190 29020 170 2024-05-28 Historical
 • High gloss wood grain 27390 27220 170 2024-05-28 Historical

Tel.: 0701-5386777
Fax: 0701-5386689
Manager Wu: 15107019888

Manager Wei: 18807018958

Manager Zhang: 18166011555

Manager Mao: 19107016988

Manager Wang: 18807010559

Manager Chen: 18166019699

 

Purchase price of scrap copper

Tax excluded Unit:Yuan per ton
More+
  Name of product Today Yesterday UP or DN Date Chart Historical Contact

Copper

 • High pressure Cupper Mill Berry 77100 76600 500 2024-05-28 Historical
 • Bright copper 76100 75600 500 2024-05-28 Historical
 • Single line bright copper 75800 75300 500 2024-05-28 Historical
 • Telephone line 76600 76100 500 2024-05-28 Historical
 • Copper chops 76400 75900 500 2024-05-28 Historical
 • red copper 74800 74400 400 2024-05-28 Historical
 • Thick enameled wire (≧1.2 mm) 72600 72200 400 2024-05-28 Historical
 • Enamelled wire(≧0.5mm) 70300 70000 300 2024-05-28 Historical
 • Thin enamel wire (<0.5mm) 65000 64700 300 2024-05-28 Historical
 • 1# copper Candy 74400 74000 400 2024-05-28 Historical
 • Copper scraps 59300 59000 300 2024-05-28 Historical
 • Red machine copper 48100 48200 -100 2024-05-28 Historical
 • Large machine copper 46900 47000 -100 2024-05-28 Historical
 • Small mahine copper 46300 46400 -100 2024-05-28 Historical
 • Brass Honey 45100 45200 -100 2024-05-28 Historical
 • Brass Ebony 27100 27100 0 2024-05-28 Historical
 • tank 42100 42200 -100 2024-05-28 Historical
 • Brass turning 45700 45800 -100 2024-05-28 Historical
 • 62% Cu brass 48300 48400 -100 2024-05-28 Historical
 • Bell metal 80400 80000 400 2024-05-28 Historical

Manager Peng:15807019668

Manager Huang:15107016696

Manager zou: 13707010155
Manager Song: 15907018399
Manager Tong: 15907018686

 

Purchase price of scrap aluminum

Tax excluded Unit:Yuan per ton
More+
  Name of product Today Yesterday UP or DN Date Chart Historical Contact

Aluminium

 • Wrought aluminium ingot 18500 18500 0 2024-05-28 Historical
 • aluminum UBC ingot 18200 18200 0 2024-05-28 Historical
 • Fragile aluminum ingot 17900 17900 0 2024-05-28 Historical
 • Miscellaneous wrought aluminum 15900 15900 0 2024-05-28 Historical
 • Aluminum UBC 15400 15400 0 2024-05-28 Historical
 • Aluminium tank 42500 42300 200 2024-05-28 Historical
 • 1 series leftover materials 18500 18500 0 2024-05-28 Historical
 • 6063 white material 18300 18300 0 2024-05-28 Historical
 • Used material of profile 17000 17000 0 2024-05-28 Historical
 • Spray profile 16500 16500 0 2024-05-28 Historical
 • 6061 white material 18100 18100 0 2024-05-28 Historical
 • 6082 white material 17900 17900 0 2024-05-28 Historical
 • 3series leftover materials 17800 17800 0 2024-05-28 Historical
 • 5052 white material 17800 17800 0 2024-05-28 Historical
 • 5083 white material 17800 17800 0 2024-05-28 Historical
 • 7series leftover materials 17900 17900 0 2024-05-28 Historical
 • Alloy chips 9500 9500 0 2024-05-28 Historical
 • Bright aluminum wire 18500 18500 0 2024-05-28 Historical
 • Aluminum wire 17900 17900 0 2024-05-28 Historical
 • Steel wire aluminum wire 18300 18300 0 2024-05-28 Historical
 • Drawn aluminum wire 18700 18700 0 2024-05-28 Historical
 • Rusted aluminum wire 17900 17900 0 2024-05-28 Historical
 • Rusted aluminum wire 17100 17100 0 2024-05-28 Historical
 • Clean aluminum formwork 17900 17900 0 2024-05-28 Historical
 • Body、 piston、Automobile hub 17200 17200 0 2024-05-28 Historical
 • Motorcycle wheel 16800 16800 0 2024-05-28 Historical
 • Mechanical aluminium 16100 16100 0 2024-05-28 Historical
 • Civilian aluminum 15800 15800 0 2024-05-28 Historical
 • Fragile aluminum scrap 17500 17500 0 2024-05-28 Historical
 • Non-standard frangible aluminum scrap 17300 17300 0 2024-05-28 Historical
 • Crushed floating material (purchase price multiplied by aluminum rate) 17900 17900 0 2024-05-28 Historical
 • Shredded aluminium 18000 18000 0 2024-05-28 Historical
 • Shredded Fragile aluminum 17500 17500 0 2024-05-28 Historical
 • Broken wrought aluminium(price*Alu yield) 17900 17900 0 2024-05-28 Historical
 • Cast aluminium crumbs(price*Alu yield) 17300 17300 0 2024-05-28 Historical

Manager Peng:15807019668

Manager Huang:15107016696

Manager zou: 13707010155
Manager Song: 15907018399
Manager Tong: 15907018686

 

Purchase price of lead, zinc and motor

Tax excluded Unit:Yuan per ton
More+
  Name of product Today Yesterday UP or DN Date Chart Historical Contact

Zinc

 • 1 # zinc ingot 20900 20800 100 2024-05-28 Historical
 • Machine zinc 15800 15700 100 2024-05-28 Historical
 • Miscellaneous zinc 14700 14600 100 2024-05-28 Historical

Lead

 • 1 # lead ingot 15900 15700 200 2024-05-28 Historical
 • Lead tube 15700 15600 100 2024-05-28 Historical
 • Miscellaneous lead 13500 13400 100 2024-05-28 Historical
 • White battery 9200 9100 100 2024-05-28 Historical
 • Black battery 7300 7200 100 2024-05-28 Historical
 • Miner's lamp 2900 2800 100 2024-05-28 Historical

Motor class

 • Y type motor ≧ 7.5 kilowatts 6100 6100 0 2024-05-28 Historical
 • Y type motor < 7.5 kilowatts 6100 6100 0 2024-05-28 Historical
 • Old fashional motor 5700 5600 100 2024-05-28 Historical
 • Long compressor 7800 7800 0 2024-05-28 Historical
 • Large compressor 5600 5600 0 2024-05-28 Historical
 • Small compressor 6900 6900 0 2024-05-28 Historical
 • Immersible pump(submersible pump) 4000 4000 0 2024-05-28 Historical
 • Aluminum core motor 1600 1600 0 2024-05-28 Historical

Transformer class

 • SJ transformer 7400 7400 0 2024-05-28 Historical
 • S9 series transformer with less than 50 KVA 9600 9500 100 2024-05-28 Historical
 • S9 series transformer with 80 KVA 11300 11200 100 2024-05-28 Historical
 • S9 series transformer with more than 100 KVA 12300 12200 100 2024-05-28 Historical
 • Instrument transformer(mutual inductor) 4000 4000 0 2024-05-28 Historical

 

 • Manganese steel 2500 2500 0 2024-05-28 Historical

Sn

 • Scrap tin (63%) 139000 136500 2500 2024-05-28 Historical

mg

 • Mechanical magnesium 15000 15000 0 2024-05-28 Historical

Manager Peng:15807019668

Manager Huang:15107016696

Manager zou: 13707010155
Manager Song: 15907018399
Manager Tong: 15907018686

 

Price of scrap steel iron acquisition

Tax excluded Unit:Yuan per ton
More+
  Name of product Today Yesterday UP or DN Date Chart Historical Contact

steel scrap

 • Mechanical iron 2450 2450 0 2024-05-28 Historical
 • Heavy HMS≥10mm 2450 2450 0 2024-05-28 Historical
 • Medium scrap steel≥6mm 2400 2400 0 2024-05-28 Historical
 • Small scrap steel≧3mm 2300 2300 0 2024-05-28 Historical
 • Integrated material scrap≥1mm 2000 2000 0 2024-05-28 Historical
 • Light and thin scrap steel<1mm 1650 1650 0 2024-05-28 Historical
 • colored iron can 1450 1450 0 2024-05-28 Historical
 • Wirerope 1450 1450 0 2024-05-28 Historical

Peng Jianghua: 19807018800

 

Purchase price of stainless steel

Tax excluded Unit:Yuan per ton
More+
  Name of product Today Yesterday UP or DN Date Chart Historical Contact

Stainless steel

 • 304 new material 10100 10100 0 2024-05-28 Historical
 • 304 first-hand adhesive edge 9700 9700 0 2024-05-28 Historical
 • 304 Cutting industrial materials 9700 9700 0 2024-05-28 Historical
 • 304 unified material 9600 9600 0 2024-05-28 Historical
 • 316 industrial material 17300 17300 0 2024-05-28 Historical
 • 301 6.5 Nickel 7300 7300 0 2024-05-28 Historical

Ling Guan Fu: 15107015396


Waiter

Service Hotline

Service Hotline

7*24小时服务热线

0701-5382189
Service Hotline

QR code

QR code

微信二维码 Baotai QR code